Lưu ý !Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox, IE 8+

Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Hướng dẫn đưa code PHP từ localhost lên hosting Linux

0 nhận xét
Bạn đã thiết kế Website? Bạn vừa thuê Hosting và đã có thông tin quản trị của Hosting rồi? Nhưng bạn chưa lần nào đưa Website lên Hosting để chạy.
Ở bài viết này chúng  sẽ giúp bạn upload website PHP lên hosting

Hướng dẫn đưa code ASPX từ localhost lên hosting Windows

0 nhận xét
Bạn đã thiết kế Website? Bạn vừa thuê Hosting và đã có thông tin quản trị của Hosting rồi? Nhưng bạn chưa lần nào đưa Website lên Hosting để chạy.
Ở bài viết này chúng  sẽ giúp bạn upload website ASPX lên hosting

Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2016

Phân quyền file và thư mục cho hosting Windows

0 nhận xét
Vui lòng làm theo các hướng dẫn như bên dưới:

Thứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Thông báo liên quan việc nộp thuế qua mạng và các nâng cấp cần thiết

0 nhận xét
Vui lòng làm theo các hướng dẫn như bên dưới:

Thứ Hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.0.1

0 nhận xét

Vui lòng làm theo các hướng dẫn như bên dưới:

Tinhot

Label 2

 
LÊN ĐẦU TRANG