Lưu ý !Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox, IE 8+

Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2016

Phân quyền file và thư mục

0 nhận xétThứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Thông báo liên quan việc nộp thuế qua mạng và các nâng cấp cần thiết

0 nhận xét
- Thông báo về kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF
- Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK v3.3.1, iHTKK v3.1.1, iTaxViewer 1.0.7

Thứ Hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.0.1

0 nhận xét

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.1) đáp ứng với những nội dung chính như sau: 
Download phiên bản mới nhất : tải về máy tính

Thứ Tư, ngày 27 tháng 8 năm 2014

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG XML iTaxViewer

0 nhận xét

Để cài đặt ứng dụng đọc file XML iTaxviewer , vui lòng thực hiện các bước như sau
Bước 1: Tải ứng dụng iTaxviewer tại địa chỉ sau : tải về máy tính
Sau khi tải về máy tính sẽ hiển thị biểu tượng như sau :

Bước 2: Chạy chương trình bằng file iTaxViewer1.0_setup.exe, màn hình xuất hiện như sau:
 click “Next” để tiếp tục cài đặt

Bước 3: Chọn “Next để tiếp tục

Bước 4Chọn “Next để tiếp tục

Bước 5: Lựa chọn như hình bên dưới và chọn “Next để tiếp tục

Bước 6: Click “Install” để tiếp tục cài đặt


Bước 7: Nhấn nút "Finish" để kết thúc quá trình cài đặt:

Thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014

Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0

0 nhận xét

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML
Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.

Tinhot

Label 2

 
LÊN ĐẦU TRANG